Volker Hinten

Advaitaweb

Het bezongen absolute

 

De Mahabharata

Een uniek document, deze in de jaren 80 door TELEAC uitgezonden (Nederlands ondertitelde)3 delige serie "de Mahabharata" onder regie van Peter Brook's.

Het hoofdverhaal van de Mahabharata behandelt de strijd om de troon van Hastinapura tussen de vijf deugdzame zonen van koning Pandu, de Pandava’s, en de honderd zonen van de blinde koning Dhritarashtra, de Kaurava’s. Yudhishthira, de oudste van de Pandava-broers, is de rechtmatige troonopvolger, maar Duryodhana, de oudste van de honderd zonen van Dhritarashtra, ambieert het koningschap. Als gevolg van een (door vals spel) verloren dobbelspel moeten de Pandava’s dertien jaar in ballingschap doorbrengen. Als ze na deze dertien jaar hun rechten opeisen en Duryodhana niet bereid is ook maar een duimbreed toe te geven, is oorlog onvermijdelijk, zeker nadat alle bemiddelingspogingen hebben gefaald. Sri Krishna voegt zich bij de Pandava’s als de wagenmenner van Arjuna, maar zijn legers vechten mee met de Kaurava’s; een regeling die beide partijen tot tevredenheid stemt. Als beide legers aan de vooravond van de strijd op het slagveld van Kurukshetra tegenover elkaar staan, vindt het beroemde gesprek plaats tussen Arjuna en Sri Krishna, de passage die bekend staat als de Bhagavad Gita (het Lied van de Heer). Hierin geeft Sri Krishna aan Arjuna de kennis van het Zelf. In de hierop volgende strijd, die achttien dagen duurt, vinden velen - aan beide kanten - de dood. Zo eindigt de familievete in een groot bloedbad. Yudhishthira wordt Koning van Hastinapura en regeert vijftien jaar, maar is niet gelukkig.

Veel inspiratie toegewenst bij bekijken van deze serie.