Alexander Smit - Advaitaweb

Advaitaweb
Over het bezongen absolute
Ga naar de inhoud
Over Alexander valt veel te lezen en te zeggen. Zelf zei hij vaak dat bij de aanwezigheid van de leermeester het gebodene minder kans biedt een eigen leven te gaan leiden door allerlei mis-interpretaties. Immers advaita kan niet anders dan paradoxaal zijn. Uitleg is daarom belangrijk en komt het meest tot zijn recht binnen een vraag en antwoord setting. Helaas is dat bij Alexander niet meer mogelijk. Wat het nog het meest kan benaderen zijn de audio en video opnames van hem.
Ik wens u veel inspiratie toe.
Advaitaweb is de website van Volker Hinten. Advaitaweb bestaat sinds 2001 en heeft als opzet toegankelijke, niet commerciële informatie over advaita en aanverwante onderwerpen te verstrekken aan belangstellenden. Advaitaweb wordt gesponsord door www.mindfulness-holland.nl
Meditatiegroep
Elke Zondagochtend  tussen 9.30 en 11.30 uur
Zaal Fruns Fysiotherapie-Castricum
Over  Advaitaweb
1
Agenda
Advaitaweb. Een geschenk voor jou van www.mindfulness-holland.nl
Vanaf zondagochtend 3 maart weer wekelijks meditatie bijeenkomsten in de Kern
Terug naar de inhoud