Volker Hinten

Advaitaweb

Het bezongen absolute

 

Meister Eckhart

 

Alle teksten in dit gedeelte van advaitaweb vonden hun inspiratie in het werk van Meister Eckhart.

 

Eckhart von Hochheim, bekend als Meester Eckhart (in de buurt van Gotha – Hochheim, Tambach of Wangenheim rond 1260 - Avignon of Keulen, vóór 30 april 1328) was een belangrijk laat-middeleeuws theoloog en filosoof. Hij behoorde tot de orde der Dominicanen. Hij wordt vaak aangeduid als mysticus, maar in het wetenschappelijke onderzoek is het omstreden of het uiteenlopend gedefinieerde begrip 'mystiek' voor elementen van zijn leer juist of eerder verwarrend is. In ieder geval was hij een bekend scholastisch theoloog en filosoof. Er is geen portret van Eckhart overgeleverd. Van geen van zijn werken is een manuscript bewaard gebleven, maar uit zijn opgetekende preken valt af te lezen dat hij ze minstens deels geautoriseerd heeft.

Eckharts gedachtegoed heeft een grote, deels indirecte, invloed uitgeoefend op de laat-middeleeuwse spiritualiteit in de Duitse en Nederlandse streken. Toch werd er zelden uitdrukkelijk naar hem verwezen, omdat een deel van zijn leer al kort na zijn dood door de kerk werd veroordeeld.

Wie was meester Eckhart?