Volker Hinten

Advaitaweb

Het bezongen absolute

 

Uitvloeiing

 

Alle teksten in dit gedeelte van advaitaweb vonden hun inspiratie in het werk van Meister Eckhart.

 

Steeds meer merk ik dat er krachten werkzaam zijn waartegen niets is opgewassen. Het enige wat er op zit is ze te zien zonder in te gaan op hun uitdaging ze te bestrijden. Alleen niets is hier tegen opgewassen. Dus niets is wat ik ben. Alleen daar is het verborgen vuur waarin alles verdwijnt. De hypocrisie, de ratten, de geliefden, de moeders, vaders, kinderen, kleinkinderen, de heksen en hun valse guru's, maar bovenal en tegelijk ook alles wat ik dacht lief te hebben , te verlangen en te zijn.

Alleen in dit niets is het absolute absoluut en werkzaam. Daar waar alles ontdaan is van de krachten waarin en waarmee de mensheid zich uitdrukt en verliest.Het smelt en vloeit uit. Niet iets wat enig verstand kan bevatten. Het is dat wat de ervaring waarneemt, maar niet is, het is dat wat de gedachten waarneemt, maar niet is, het is dat wat helderder is dan duizend zonnen, maar die duizend zonnen niet is. Het is dat wat voor de hand ligt, maar niet grijpbaar. Het is dat waarin alles contrasteert, maar niet het contrast is. Ik merk dat dit weten alleen helder is zodra er een terugtrekking uit de krachten is. Geen ik , geen verlangen, diepe stilte .. stiller en stiller. Waarbij de kermis van het leven en haar krachten geen verstoring meer is, dat het accent is omgedraaid.

Maar toch .. binnen de krachten kunnen we niet anders dan het werken met concepten. De oorspronkelijke geest, of misschien wel beter gezegd, God, bedient zich van die krachten om zich uit te drukken, maar is niet die kracht, want zonder die kracht bestaat hij evengoed, maar zonder hem bestaan er geen krachten. Pas als we als schepsel ons geheel en al richten op deze oorspronkelijke geest, God, zijn de krachten pas behulpzaam, en nemen ze in kracht af, naarmate het binnengaan of het uitvloeien (in God, of de oorspronkelijke geest) toeneemt.

De mens is geneigd om zich te verliezen in de krachten en deze aan te wenden voor eigen gewin, aanzien en andere identificaties die uiteindelijk lijden tot gevolg hebben. Maar de mens die de ingrond van deze krachten leert kennen, ontdekt dat de oorspronkelijke geest, of God, zichzelf eeuwigdurend herschept. De mens, zich daarop richtend zal door deze krachten, uiteindelijk daarin uitvloeien, bestemming vinden.

VH