Volker Hinten

Advaitaweb

Het bezongen absolute

 

Vertrouwen

 

Alle teksten in dit gedeelte van advaitaweb vonden hun inspiratie in het werk van Meister Eckhart.

 

Als je spreekt over de eenheid, het blijvende, en je ervaring van bijvoorbeeld liefde, spreek je altijd vanuit de body, mind. Dat geeft helemaal niets, wij mensen kunnen niet anders dan dat. In de mindfulness wordt er gewezen op een aantal factoren ( 8 stuks ) die helpend zijn met onze wijze van waarnemen. Een van de factoren die ik zou willen uitlichten is de factor vertrouwen. Niet zozeer het vertrouwen in boeken, overleveringen, dominees en leermeesters, maar een diep gevestigd ...vertrouwen in dat het absolute, de liefde, God ( wat jij dus allemaal bent ) .. nooit weg is.

Als dat een fractie van een seconde weg zou zijn, zou al wat leeft ook weg zijn. Als je ervaart dat de liefde, of de eenheid niet gevoeld wordt, als een gemis, is dat geen aanwijzing dat het weg is, maar een aanwijzing dat je het absolute wilt vangen binnen de body mind manifestatie. Dat gaat niet. Dat kan ook niet. Ook Ramana Maharshi kon dat niet. Vandaar dat het goed is om de innerlijke kwaliteit van vertrouwen aan te spreken. Maar ook accepteren dat het eeuwige niet in het tijdelijke past. Die acceptatie geeft zoveel openheid en rust dat er geen enkel gevoel van gemis is binnen de body mind. Het is dezelfde soort van acceptatie welke uiteindelijk bij het overlijden plaats kan vinden.

VH